Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82


План роботи методичної ради

Картинки по запросу кліпарти на оформлення

Затверджую:  31.08.2018р.

Директор школи:                               /Р.Б. Гесик/

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ
на 2018 - 2019 н.р.

 

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

 

Перше засідання

07.09.2018р.

 

1.

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

Затвердження планів роботи МО на 2017-2018 н.р.

Затвердження структури методичної роботи навчального закладу

 

Янчук Н.І.

Кер. ШМО

2.

 Обговорення заходів щодо національно – патріотичного виховання учнівської молоді

 

Педа М.Б.

 

3.

Ознайомлення з програмами для гурткової роботи в навчальному закладі в 2017/2018 н.р. Адаптування їх до умов навчального закладу

 

Янчук Н.І.

Педа М.Б.

 

 

Друге засідання

04.12.2018 р

 

1.

Результати участі педагогічних працівників навчального закладу в заочному етапі районного конкурсу «Вчитель року»

 

Янчук Н.І.

 

2.

Підготовка до проведення педагогічних читань

 

Члени МР

3.

Звіт про роботу МО класних керівників

 

Дзядик О.М.

 

Третє засідання

23.02.2018 р

 

1.

Підготовка до проведення педагогічних читань:

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя

 

Члени МР

2.

Представлення  інформаційної папки «На допомогу автору»

 

Янчук Н.І.

 

3.

Підсумки курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.

 

Янчук Н.І.

 

 

Четверте засідання

10.05.2019 р

 

1.

Представлення папки електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

 

Янчук Н.І.

 

2.

Погодження  атестаційних матеріалів для ДПА учнів школи

 

Члени МР

3.

Круглий стіл: «Організація методичної роботи в 2018/2019 н.р. Пропозиції та зауваження.

 

Члени МР

Затверджую: 31.08.2018р.

Директор школи:                   /Р.Б. Гесик/

ПОЛОЖЕННЯ

про  методичну раду

1. Загальні положення.

1.1. Методична рада є дорадчо-консультатвним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

1.2. Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності.

1.3. Головною метою діяльності методичної ради є:

       - вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів;

       - оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

      - погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання.

 1.4. Координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи; члени методичної ради працюють на громадських засадах.

1.5. Методична рада підпорядковується у своїй діяльності директору школи.

2. Завдання та напрямки діяльності методичної ради.

2.1. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

2.2. Аналіз методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного програмного та інформаційного забезпечення школи.

2.3. Ознайомлення й погодження запропонованих нових навчальних планів і програм, підручників, навчальних посібників.

2.4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.

2.5. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організація дослідної роботи учнів.

2.6. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.

2.7. Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану, внесення змін та доповнень до державних програм.

2.8. Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.

3. Організація роботи методичної ради.

3.1. До складу методичної ради школи входять члени адміністрації, голови методичних об’єднань, учителі-«методисти», психолог. Склад методичної ради затверджується наказом директора по школі.

3.2. План роботи складає голова методичної ради, розглядають його на засіданні, узгоджують із директором школи.

3.3. Якщо на засіданнях обговорюють питання, які стосуються інших напрямків навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних  осіб.

3.7. З кожного питання методична рада приймає рекомендації, які фіксуються у протоколах.

4. Права науково-методичної ради.

Методична рада має право:

4.1. Пропонувати зміни з метою удосконалення навчально-виховного плану школи відповідно до нормативних документів.

4.2. Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.

4.3. Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».

4.4. Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.