Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82


Результати моніторингу якості освіти

                                                                                                                                                                                                                                                    

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО    ОСВІТИ  І     НАУКИ  УКРАЇНИ

СТЕНЯТИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          80024, с. Стенятин, ( 03257)55-4-72 .e-mail: gesyk18@ukr.net  код  ЄДРПОУ  23946837

 

НАКАЗ

 

  15.10. 2018р.                                                                                                               №         /ОД

 

    Про підсумки проведення І-го етапу

     шкільного моніторингу

        

  1. Відповідно плану роботи  школи,  з метою підвищення  рівня начальних досягнень учнів, відстеження  динаміки навченості протягом навчального року, об’єктивності пропорцій між рівнями навченості учнів, здійснення аналізу об’єктивності оцінювання, оцінки результатів роботи вчителів, вивчення стану викладання предметів  адміністрація  школи  провела І-й етап шкільного моніторингу з 4 клас   з української мови; 5 клас – з  української мови; 6 клас – з математики;9 клас – з географії; 10 клас –  з біології ; 11 клас – з української мови, математики, біології, історії України, які містили завдання різного типу.  Завдання І-го етапу шкільного моніторингу затверджено заступником директора з НВР.

 Результати І-го етапу шкільного моніторингу :

 

Клас

Предмет

Вчитель

Результати І-го етапу шкільного моніторингу

Типові помилки

4

українська мова

Томашівська О.Є.

В класі 22учнів, писало - 21уч.

початковий рівень-1уч. – 4,8%

середній рівень-7уч. – 33,3%

достатній рівень-8уч. – 38,1%

високий рівень-5уч. – 23,8%

Неправильно визначені частини мови; неправильно виділені головні члени речення.

5

Українська мова

Гарасимчук О.Є.

В класі 15 учнів, писало - 14уч.

початковий рівень-2уч.- 14,3%

середній рівень-0уч.- 0%

достатній рівень-8уч.- 57,1%

високий рівень-4уч.- 28,6%

При знаходженні значення виразу; при порівнянні чисел; при розв’язанні чисел; при перетворенні грамів в кілограми.

6

математика

Павкович І.І.

В класі 23 учнів, писало - 21уч.

початковий рівень-5уч. – 23,9%

середній рівень-7уч. – 33,3%

достатній рівень-7уч. – 33,3%

високий рівень-2уч. – 9,5%

Написання прислівників; написання ненаголошених «е» - «и»; написання апострофа у словах; оглушення приголосних; наголошення прийменників з іменниками.

9

географія

Федашко А.Г.

В класі 13 учнів, писало – 13 уч.

початковий рівень-0уч. - 0%

середній рівень-5уч. – 38,5%

достатній рівень-8уч. – 61,5%

високий рівень-0уч. - 0%

Послідовність розміщення шарів стінки серця; типи з’єднання кісток черепа; життєва ємність легень; фактори, що впливають на частоту дихання; вплив гіподинамії на організм людини; розміщення гладеньких м’язів у організмі; хвороби, що спричиняються дією алергенів.

10

біологія

Федашко А.І.

В класі 14 учнів, писало – 11 уч.

початковий рівень-1уч. – 9,1%

середній рівень-6уч. – 54,5%

достатній рівень-4уч. – 36,4%

високий рівень--0уч. - 0%

Не знають визначення «урбанізація»; не знають міжнародні організації.

11

історія України

Дзядик О.М.

В класі 8 учнів, писало - 8уч.

початковий рівень-0уч. - 0%

середній рівень-4уч. - 50%

достатній рівень-уч. - 50%

високий рівень-0уч. - 0%

Завдання на встановлення відповідності та послідовності подій; завдання високого рівня.

11

українська мова

Сологуб Г.О.

В класі 8 учнів, писало – 8 уч.

початковий рівень-1уч. – 12,5%

середній рівень-3уч. – 37,5%

достатній рівень-2уч. – 25%

високий рівень-2уч. - 25%

Вживання апосторофа; написання власних назв; написання складних слів; розділові знаки у складнопідрядних реченнях; розділові знаки при прямій мові.

11

математика

Павкович І.І.

В класі 8 учнів, писало - 7 уч.

початковий рівень-3уч. – 42,9%

середній рівень-4уч. – 57,1%

достатній рівень-0уч. - 0%

високий рівень-0уч. - 0%

При знаходженні значення функції та тригонометричних виразів; при розв’язанні ірраціонального рівняння та тригонометричного рівняння.

11

біологія

Диня О.В.

В класі 8 учнів, писало - 7 уч.

початковий рівень-0уч. - 0%

середній рівень-5уч. – 71,4%

достатній рівень-2уч. – 28,6%

високий рівень-0уч. - 0%

Не знають визначення термінів; більшість учнів не вірно відповіли на запитання, яке пов’язане з періодами клітинного циклу; не описали генетичних досліджень.

 

Виходячи з вище зазначеного,

              

          НАКАЗУЮ:

 

1.Визнати результати проведення І -го етапу шкільного моніторингу задовільними.

2. Вчителям-предметникам   Павкович І.І., Гарасимчук О.Є.,  Сологуб Г.О., Дзядик О.М., Федашку А.Г., Федашку А.І., Дині О.В., Томашівській О.Є..:

2.1. Посилити роботи з учнями ,які засвоїли навчальний матеріал на початковому та 

     середньому рівнях.

2.2. Систематично працювати над підвищенням результативності своєї роботи та рівня знань учнів.

2.3. Ефективніше впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні технічні, інформаційні та мультимедійні засоби, експериментально-дослідницький підхід, пошукові методи навчання.

3. Контроль за виконання наказу доручити  заступнику  директора з НВР Янчук Н.І.

                                                                                                                                       

 

                             Директор школи                        Р.Б. ГЕСИК

            

З наказом  ознайомлено:                     Н.І. Янчук                             А.І. Федашко                    

                                                       О.Є. Томашівська                 І.І. Павкович

                                                       О.Є. Гарасимчук                   Г.О. Сологуб

                                                       А.Г. Федашко                        О.М.Дзядик                   

                                                       О.В. Диня