Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82


Батьківський фонд. Фінансова звітність

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань на цій сторінці нашого сайту систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашій школі.

 

 

Видатки з батьківського фонду за період

                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                       
                                       
ЗВІТ                          
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)                                
  За  2018р.                                          
                      коди                        
Установа КУ СРР ЛО "ЦОЗО" за ЄДРПОУ 41829167                        
Територія м.Сокаль, вул Шашкевича,86 за КОАТУУ                          
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ                          
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0                                
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   02 -                          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван   0211020 Стенятинська ЗШ  I-III ст.
Періодичність: місячна, квартальна, річна                                                
Одиниця виміру: грн, коп.                                                
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)                        
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків                        
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14                        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 232 414,53 - - - - 227 873,93 227 873,93 - - -                        
у тому числі:                                                
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -                        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -                        
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -                        
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -                        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -                        
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -                        
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -                        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -                        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -                        
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -                        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -                        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -                        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -                        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -                        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -                        
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -                        
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -                        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -                        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -                        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -                        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -                        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -                        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -                        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -                        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -                        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -                        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -                        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -                        
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -                        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -                        
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -                        
Капітальні видатки 3000 370 232 414,53 - - - - 227 873,93 227 873,93 - - -                        
Придбання основного капіталу 3100 380 232 414,53 - - - - 227 873,93 227 873,93 - - -                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 61 222,53 - - - - 61 222,53 61 222,53 - - -                        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -                        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -                        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -                        
Капітальний ремонт 3130 430 171 192,00 - - - - 166 651,40 166 651,40 - - -                        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -                        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 171 192,00 - - - - 166 651,40 166 651,40 - - -                        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -                        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -                        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -                        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -                        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -                        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -                        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -                        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -                        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -                        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -                        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -                        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -                        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -                        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -                        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -                        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -                        
Інші видатки 5000 640 X - X X X X X X X X                        
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                                                
                                                 
Керівник        М.І.Мисак                                
  (підпис)     (ініціали, прізвище)                                  
Головний бухгалтер       Н.С.Чорна                                
  (підпис)     (ініціали, прізвище)                                  
                                                 

грудень 2018р.

 1. Дюбеля у спортивний зал – 70.50 грн.
 2. Кабель – 300 грн.
 3. Муфта – 110 грн.
 4. Масло до бензогенератора – 180 грн.
 5. Бензин до генератора – 270 грн.
 6. Лампочки – 200 грн.
 7. Болти на дашок – 20 грн.
 8. Піна монтажна- 150 грн.
 9. Шпаклівка стартова – 4х120 =480грн.
 10. Кабель Інтернет – 1400 грн.
 11. Розетки інтернет – 5х50=250грн.
 12. Коробка для кабелю – 500 грн.
 13. Папір – 200грн.
 14. Миючі засоби – 100 грн.
 15.  Болти, гайки, шайби – 50 грн.

Всього-4280 грн

 

Голова піклувальної ради                                                                                                                                          Ходор С.П.

Видатки з батьківського фонду  за період

Жовтень - листопад 2018

 1. Прозорі папки  3 шт.- 26 грн

 2. Мастика до підлоги 2 шт. -144 грн

 3. Ріжучий круг -23 грн

 4. Грунтівка для стіни –100грн

 5. Фарбник для фарби- 25грн

 6. Поличка на стіл – 100 грн

 7. Лампочки  -100 грн.

 8. Зварювальні електроди – 170 грн

 9. Різальний круг 3 шт- 75 грн.

 10. Оперативна пам'ять до компютера 2ГБТ-250 грн.

 11. Шурупи – 30 грн

 12. Шнур до принтера – 89 грн.

 13. Принтер -5189грн

 14. Пакети для сміття -50 грн

 15. Лак 1л-71 грн

 16. Фарба 1л+розчинник =85 грн

 17. Свердло 1шт – 30 грн

 18. Подяки -3шт -21 грн

 19. Шурупи +свердло -40 грн

 20. Дюбеля на піднавіс – 40 грн

                                                              Разом -2878

Кошти педпрацівників на придбання принтера – 3700 грн.

За спец кошти КУ СРР ЛО «» ЦОЗО» у навчальний заклад було придбано

 1. Пилосос  самсунг - 1595 грн

 2. Ланцюг та мастило до бензопили -640 грн

За залишки бюджетних коштів  у навчальному закладі буде встановлено 3 шт. дверей на сум. Майже 27 000 тис.грн

Надходження до фонду школи 700- грн

 

                                                 Голова піклувальної ради      Ходор С.П.

 

вересень - жовтень 2018р.

1. папір друкарський - 178 грн

2. буд. матеріали - 550грн.

3. чорнило для принтурів - 110грн

4. інтернет підставка - 900 грн

5. канцтовари - 246 грн

6. оголошення в газету - 126 грн.

7. поповнення сайту - 100 грн

8. віник 3 шт - 115 грн

9. встановлення програмного збезпечення - 100 грн

10.  шнур для принтеру - 79 грн

11. ремень до димнасоса - 2 шт. - 64 грн

12. плакати з техніки безпеки 4 шт. - 70 грн

13. папір друкарський 2 уп - 180 грн        РАЗОМ - 2718 грн

   

березень-травень   2018 року

 1. Шина до бензопили – 520 грн
 2. Бензин А-92 5л.-150 грн;
 3. Лампочки – 100 грн
 4. Кран американка-2штх 84 грн-168 грн
 5. Електроди – 50 грн.
 6. Степлер +скоби – 65 грн.
 7. Тканина на прапор -130 грн
 8. Скатертина- 180 грн
 9. Поповнення сайту школи – 70 грн
 10.  Губки для миття посуду- 25 грн
 11. Фарба на спортивні споруди – 1100 грн
 12. Фарба на панелі 2 поверху- 400 грн
 13. Вапно – 50 грн
 14. Шпаклівка – 100 грн
 15. Щітки для побілки – 100грн
 16. Бензин для скошування трави – 200 грн
 17. Папір друкарський – 100 грн

Разом- 3508 грн

 

Залишок  станом на 01.06.2018 року – 1800 грн

 

 

 

Голова піклувальної ради      Ходор С.П

 

Видатки з батьківського фонду  за період

Січень-Лютий  2018 року

 

 1. Бензин дла порізки дров -5л.- 150 грн
 2. Виделка -50шт.-100грн.
 3. Шпаклівка до відкосів – 5м.- 550 грн
 4. Лампочки – 100 грн
 5. Мастика на підлогу  - 2б.-160 грн
 6. Провід для гірлянди, штепсельна вилка – 70 грн
 7. Ручки для дверей – 70 грн
 8. Комплект чорнила для принтера- 355грн
 9. Бензин для зрізання дерев -5л -150грн
 10.  Папір – 1 пачка -113 грн
 11. Набір файлів – 70 грн
 12. Клей ПВА -10 грн
 13.  Плівка для ламінування – 26штХ5грн=130грн.
 14. Термометри у їдальню -3штХ13грн=49грн
 15. Шланг для фекального насоса-12м=150грн
 16. Світлодіодні ламочки до харчоблоку 2штх50грн=100 грн

 

Залишок станом на 15.02.2018 року -1360 ГРН

 

За освітянські  бюджетні кошти було придбано -1 шкільну дошку 5-ти сторонню, морозилку на 5 шухляд, електром’ясорубку. Сковорідку, черпак, виделки -70шт,чайник.

За спец кошти було придбано електродуховку на кухню 

За подаровані випукниками школи ( 10 років)  -500 грн – придбано електорчайник.

 

Голова піклувальної ради      Ходор С.П

Інформація про використання благодійних внесків за І квартал 2017-2018 н.р.

Видатки з батьківського фонду  за період

вересень- жовтень

1 . Ремонт катріджа-140 грн

2. Заправка 2-х катріджів -200 грн

3. Папір А4 -2уп -160 грн

4  Лампочки – 100 грн

5. Ремонт комп’ютера – 100 грн

6. Морозилка Б/у – 1000 грн.

7. Масло до бензопили – 80 грн

8. Плин до посуди -35 грн

9.Спускний механізм до унітаза -50 грн

10. Фарба 1л -35  грн

11. Папір А4 – 4 уп -240 грн

12. Бензин 2л  - 50 грн

                         Разом    2190 грн.

 

 

Надходження до фонду школи -2250 грн

                                                   Залишок 60 грн

 

 

За зданий металолом  3000 грн було придбано бензопилу 2900 грн

та круги для порізки металому  100 грн

 голова піклувальної ради      Ходор С.П.

Видатки з батьківського фонду  за період

 Жовтень- листопад

 

1.     Сковорідка  - 250 грн

2.     Квіти для вчителів пенсіонерів – 210 грн

3.     Бензин до бензопили А92 -  3л- 85 грн

4.     Мастика  до підлоги – 260 грн.

5.     Віники березові – 2шт. –  50 грн

6.     Шина до бензопли – 150 грн.

7.     Ланцюг до бензопили -  200 грн

                                                              Разом -1205 грн

 

Надходження до фонду школи -1250 грн

                      Залишок 45 грн

 

голова піклувальної ради      Ходор С.П.

 

 

Видатки з батьківського фонду  за період

Листопад-грудень

1.     Дошка учнівська-2792 грн.

2.     Дошка учнівська- 2710 грн.

3.     Змазка Літол- 50 грн.

4.     Лампочки – 140 грн.

5.     Замки врізні  до туалетів 2шт.- 160 грн

6.     Короб на кабель  - 54 грн.

7.     Кабель -2м-20грн

8.     Саморізи та дюбіля -6грн.

9.     Бензин до пили – 2л. 50грн

10.                       Папки для документації – 2шт. – 44 грн

11.                       Електроди 15 шт.-25 грн

 

Надходження 1760грн 1888грн. 720грн.1400грн.,420 грн,720 грн.

1283 грн залишок

 

голова піклувальної ради      Ходор С.П

 

 

Інформація для батьків про благодійні внески за ІІІ квартал 2016 року

 Дирекція школи висловлює  подяку  усім  вчителям, техпрацівникам, батькам учнів за участь у фінансуванні і реалізації мікропроекту з енергозбереження по заміні  30 вікон у навчальних кабінетах. 

 

   Використання матеріалів придбаних  батьківським фондом у листопаді - грудні 2016р. :

1. Запчастини до димового  насоса .

2. фарба жов. кор. 1 л

3. Пасту для підлоги 5 банок.

4 .Вишивку на сцену—1.30 м

6. Плин та миючі засоби для посуди.

8. Електричні лампочки 30 штук.

9. Папір для друку 2 упаковки .

10 Набір чорнил для кольорового принтера.

11 Бензин до бензопили 5 л.

 

 

Директор школи     Роман Гесик

Використання матеріалів придбаних  батьківським фондом :

1. Запчастини до бензопили .

2. Бензин А-92 –10л. Мастило до бензопили 1 літр.

3. Пасту для підлоги.

4. На опалення  школи : ремінь пасової передачі 1 шт. ріжучий ланцюг до бензопили 1 шт.

     Підшипники кочення 2 шт

5 .У  серпні  місяці був проведений поточний ремонт  усієї  школи   для якого було придбано 35 банок по 3кг фарби, вапна 25 кг.,щітки для побілки стін, відра.

6. Плин та миючі засоби для посуди.

7. Електроди та обрізні круги  для зварювання парт .

8. Електричні лампочки 40 штук.

9. Папір для друку  4 упаковки та заправка двох катріджів.

 

Дирекція школи, колектив школи, батьки та учні

дякують відділу освіти Сокальської РДА

за  вагомий внесок у реалізацію  мікропроекту по заміні вікон

Директор школи                             Роман Гесик

 

                Матеріали які придбав  батьківський фонд  були використані  для:

1.Проведено поточні ремонти усіх кабінетів школи, коридорів, спортивного залу та їдальні.

2. Фарбою пофарбовано коридори, майстерню, їдальню, спортивні споруди,дитячий ігровий майданчик

3. Вікна, двері, панелі  та керамічну плитку було вимито миючими засобами.

4. Відремонтовано підлогу у спортивному залі та їдальні дошками та цвяхами придбаними батьківським фондом.

5 . Шпаклівку ( 6 мішків) використано для заробляння відкосів на  нових пластикових вікнах.

Директор школи     Роман Гесик

 

Інформація для батьків

про   благодійні внески 

за І –й Квартал  2016року

 

Педагогічний та учнівський колективи висловлюють ПОДЯКУ

за допомогу в покращенні матеріально-технічної бази  школи:

Випукникам школи  1996 року та  2006 року

за придбання спортивних м’ячів 5 штук у спортивний зал

 

За спецкошти які були на рахунку школи у відділі освіти  було придбано:

Очищувач води  для пиття та приготування страв

 

За кошти з батьківського фонду :

Електролампочки 20 шт.

Паста для підлоги 3 шт.

Бензин А-92  - 20л. для нарізання дров

Дизельне пальне 20 л. для викачування каналізаційних відходів,

та привезення дров із лісу.

Плин для миття посуду 10л.

Фекальний насос зі шлангом

Запчастини для бензопили (поршнева та набір прокладок, свічка запалювання)

Електроди для зварювання 30шт

 

Все вище перераховане поставлено на бухгалтерський облік

 актами оприбуткування.

директор школи           Роман Гесик