Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Річний звіт про діяльність закладу

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА стенятинської ЗШ І-ІІІ ст. за 2018-2019 н.р.

 

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/19н.р.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1970 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -320 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 16 кабінетів:

-         Української мови та літератури

-       Кабінет фізики

-         Кабінет хімії

-          Кабінет історії

-         Кабінет математики

-         Кабінет інформатики

-         Кабінет іноземної мови

-         Кабінет хореографії

-         Кабінет світової літератури

-       Комбінована майстерня

-         Кабінет курсу «Захист Вітчизни»

-         Спортивний зал

-         4 кабінети для учнів початкової школи

 

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, бібліотека , спортивний майданчик, стадіон.

Протягом останніх  7 років  навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 49 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією комунальної установи СРР ЛО «ЦОЗО». Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Система опалення у доброму стані і не  потребує ремонту

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Сокальського району планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними  стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На території щороку висаджуються дерева, які протягом літа доглядають двірники школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Останнім часом у районі виникла проблема оптимізації мережі навчальних закладів у зв'язку з катастрофічним зменшенням кількості учнів у школах протягом останніх років. При цьому фінансування освіти здійснюється за формульними розрахунками на одного учня. При цьому коштів на утримання всіх закладів району на 2018-2019 фінансовий рік не вистачає, навіть на захищені статті.

Про видатки в цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить — їх просто немає. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

 

за рахунок бюджету

2018-2019н.р.-  20 000 грн на фарба бюджетні кошти  на ремонт школи Окрім на проект капітальний ремонт спортивного залу 300 000

за рахунок батьківських коштів

2018-2019н.р.

Ремонт Газонокосарки -1000грн.

Ремонт безопили- 1000грн.

Порізка дошок - 600грн.

Інвентар для прибирання -500 грн.

Деззасоби - 300грн.

Електролампочки – 600грн.

Бензин -500 грн.

Дизпаливо -500грн.

Набір ключів – 400 грн.

Заправки катріджів та придбання чорнила- 1000 грн

Папір -700 грн

Фарба для спортивних споруд -1000 грн

 

 

 

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

   

-         заміну потребує пожежна сигналізація і підключення її до пожежного пульту;

-         отеплення потребує котельня школи;

 

В 2018-2019н.р. планується зробити:

-         ремонт коридорів.

-  спортивного залу.

- їдальні,

- котельні

-усіх навчальних кабінетів

 Щороку проводиться косметичний ремонт, навчальних кабінетів та приміщень школи.

 

 

3.Кадрове забезпечення навчального закладу:

 

Кадрова політика Стенятинської середньої загальноосвітньої школи будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12–річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі планується розробити цільову програму «Вчитель».

Мета програми: створення системи професійного росту педагогічних кадрів; удосконалення системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

-  активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

-  дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

- добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

-         впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2018–2019н.р. до роботи приступили 25 педпрацівника, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

 

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників Стенятинської ЗШ І-ІІІ проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

 

 

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти  років.

Значна увага приділяється комп'ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі закладу мають можливість користуватись швидкісним Інтернетом, де отримують нові знання та навички з інформаційно-комп'ютерних технологій, вдосконалюють вміння створювати проекти.

 

працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

-         формування ключових компетентностей;

-         моніторинг якості освітньої діяльності;

-         самоосвітня діяльність педагога;

-         залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

 

Адміністрація школи :

 

Посада

П І Б

Рік народження

Освіта

Спеціальність за дипломом

Стаж педагогічної роботи

Стаж керівної роботи

1

Директор

Гесик Роман Богданович

1977

вища

Трудове навчання

21

12

2

Заступник директора

з НВР

Кузьма Оксана Євгеніївна

 

вища

Вчитель початкових класів

5

5

3

Заступник директора

з ВР

Педа Мар
’яна Богданівна

 

Вища

Англійська мова

11

4

 

 

 

 

4.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоровя й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано безкоштовне гаряче  харчування учнів дітей пільгових категорій, дітей батьків АТО а також платне для учнів 5-11 класів. Працівник їдальні намагається створити домашню затишну атмосферу  під час своїх смачних обідів та . Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні бажаючі із 1-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після дркугого та третього уроків. Їдальня працює в основному до 14.30.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі  чергових вчителів.

Дирекція  ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

  

 

5. Управлінська діяльність:

 

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутришкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.