ВУЗ ШАГ
 
Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Положення про методичне об"єднання

/Files/images/54540.jpgПоложення про методичне об'єднання класних керівників

Основні завдання методичного об'єднання класних керівників

• Підвищення теоретичного науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

• Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

• Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знання щодо сучасних форм і методів робот.

• Координація планування,організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

• Вивчення,узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

• Сприяння створення й розвитку системи виховної роботи класних колективів.

Функції методичного об'єднання класних керівників

Методичне об'єднання класних керівників:

• Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

• Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

• Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

• Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

• Здійснює обговорювання соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріалів атестації класних керівників.

• Оцінює роботу членів об'єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників.

Основні завдання та пріоритетні напрями роботи класного керівника

Вимоги до особистості класного керівника

1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає:

- високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості;
- усвідомлення громадянського обов'язку, високий рівень політичної культури та культури міжнародного спілкування;
- високий рівень моральної вихованості;
- соціальну активність і відповідальність;
- володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вміння творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;
- володіння вмінням брати участь у співпраці співтворчості;
- здатність до прояву громадянської активної активності на благо суверенної України.

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є:

- розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;
- педагогічна спостережливість;
- знання вікових, анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості; розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;
- знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей;
- володіння вмінням й навичками організації вихованої діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів , вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування , відбору узагальнення навчально-виховного матеріалу ;
- володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічні доцільні взаємовідносини з окремими учнями, учнівськими колективами , вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Основні функції класного керівника

Організаторські:

• планування і координація всієї виховної роботи з класом ;

• надання допомоги учнівській організації класу;

• встановлення зв'язків з учнівськими та педагогічними колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;

• ведення документації в класі;

• сприяння розвитку самоврядування колективу.

Аналітико-узагальнюючі:

сприяння всебічного розвитку учнів на основі вивчення їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-інформаційні:

забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психогігієнічні:

встановлення довірливих стосунків з вихованцями, зняття психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:

активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Зміст роботи класного керівника

• Вивчення учнів.
• Об'єднання учнів у колектив.
• Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.
• Роботи з батьками, громадськістю.
• Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.
• Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної,суспільно-гуманітарної,фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтованої.
• Індивідуальна робота з учнями.