ВУЗ ШАГ
 
Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Положення про методичне об"єднання

/Files/images/13268642-nzn.jpgПоложення

про шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

1. Загальні положення.

1.1. Це положення визначає діяльність шкільного методичного об’єднання (далі - шкільне МО) учителів гуманітарних дисциплін загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Шкільне МО – це об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін, яке створюють з метою забезпечення умов для ефективної роботи словесників та реалізації їхніх творчих задумів.

1.3. Шкільне МО у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими й нормативно – правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. У своїй діяльності шкільне МО покликане реалізувати основні завдання загальної середньої освіти, спрямовані на:

- сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню самореалізації особистості в сучасному світі;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- формування особистісних якостей учня, його світогляду, розвиток його здібностей;

- виховання поваги до Конституції України, державних символів України, української мови як державної мови України;

- виховання поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та здобутків інших народів і націй»

- виховання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- підготовку учнів до подальшої освіти й трудової діяльності.

2. Створення шкільного МО.

2.1. Шкільне МО створюють як, між предметне методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін.

2.2. Керує роботою шкільного МО голова, якого обирають члени методичного об’єднання строком на три роки. У разі рівної кількості голосів під час голосування рішення ухвалює директор ЗНЗ.

2.3. Голова шкільного МО повинен мати вищу або першу кваліфікаційну категорію.

3. Діяльність шкільного МО.

3.1. Голова шкільного МО планує роботу на навчальний рік, що включає проведення засідань та між секційну діяльність, а також ведення документації.

3.2. Засідання шкільного МО проводять п’ять – шість разів упродовж навчального року.

3.3. План роботи методичного об’єднання складає голова шкільного МО з урахуванням типу закладу та завдань навчально – виховного процесу. Затверджує річний план роботи шкільного МО методична рада.

3.4. Перелік основних питань, які порушують на засіданнях шкільного МО:

- вивчення навчальних програм, інструктивних та методичних листів Міністерства освіти і науки України, підручників, посібників;

- ознайомлення з новою психолого – педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

- обговорення досягнень психолого – педагогічної науки та перспективи педагогічного досвіду;

- заслуховування й обговорення доповідей, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів;

- складання й обговорення текстів для визначення рівня навчальних досягнень учнів української мови й літератури та зарубіжної літератури;

- аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;

- аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

- творчі звіти вчителів за навчальний рік;

- звіти вчителів про курсову підготовку, атестацію;

- звіти про роботу, спрямовану на вирішення науково – методичної й виховної проблеми, над якою працює ЗНЗ;

- звіти вчителів, відповідальних за кабінети;

- вироблення й унесення пропозицій щодо змін до білетів і завдань ДПА;

- планування й підготовка предметних тижнів у ЗНЗ;

- підготовка й обговорення завдань до І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади гуманітарних дисциплін, інших змагань.

3.5. На засідання шкільного МО виносять не менше трьох питань. Роботу засідання проколюють.

3.6. Шкільне МО підзвітне у своїй роботі методичній раді й адміністрації ЗНЗ.

3.7. Шкільне МО може клопотатися перед адміністрацією ЗНЗ щодо заохочення (відзначення) учителів за досягнення високих результатів у роботі з учнями. Форми й види заохочення регулюються законодавствами України.