Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Правовиховна робота

 

                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

___________Гесик Р.Б.

 «____» вересня 2018р.

 

План роботи

 

 

 Ради профілактики щодо превентивного виховання учнів


на 2018-2019 н.р.

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

1                    

Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів

До 20.09.2018 р.

Класні керівники, практ. психолог

2                    

Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику

До 10.09.2018 р.

ЗДВР, класні керівники, практ. психолог

3                    

Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереження

До 27.09.2018 р. (спостереження – упродовж року)

практ. психолог

4                    

Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – ій вибір»

Упродовж року

практ. психолог, класні керівники

5                    

Спланувати й провести Тиждень правових знань

До 30.11.2018 р.

ЗДВР; вч. історії та правознавства ; класні керівники

6                    

Вивчати особливості середовища, у якому виховуються учні які опинилися у СЖО

Упродовж року

практ. психолог, класні керівники

7                    

Повідомляти службу у справах дітей райдержадміністрації про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах: проживають у сім'ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, батьки яких ухиляються від належного виконання своїх обов'язків щодо виховання, не створили умов для гармонійного розвитку дітей

Упродовж року

ЗДВР, практ. психолог

8                    

Опрацьовувати питання превентивного виховання учнів на засіданнях Ради профілактики

Упродовж року

Класні керівники

9                    

Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органів

У разі необхідності

ЗДВР , практ. психолог

10                

Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи, до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях

Упродовж року

ЗДВР; керівники гуртків, педагог-організатор, класні керівники

11                

Проводити операції-рейди: «Урок», «Дискотека», «Перерва», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів

Упродовж року

Адміністрація, класні керівники

12                

Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів

Упродовж року

Класні керівники

13                

Провести психолого-педагогічний консиліум із метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів

Двічі на рік

практ.психолог

14                

Заслуховувати на нарадах, педрадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання

Відповідно до плану

ЗДВР, класні керівники, голова ШМО кл. керів.

15                

Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів НВП та представників правоохоронних органів

Упродовж року

Адміністрація

16                

Скласти соціальні паспорти школи та класів

До 20.09.2018 р.

практ. психолог, класні керівники

17                

Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованості

Упродовж року

ЗДВР , практ. психолог

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

18                

Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнів

Упродовж року

Класні керівники

19                

Розробка рекомендацій для вчителів, класних керівників, щодо профілактичної роботи з учнями

До 20.09.2018 р.

практ. психолог

20                

Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів

Упродовж року

практ. психолог

21                

Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги

Упродовж року

Адміністрація;
практ. психолог, класні керівники

 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

22                

Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів

До 20.09.2018 р., до 10.01.2019 р.

практ. психолог, класні керівники

23                

Провести поглиблений медичний  огляд дітей, позбавлених батьківської опіки

вересень 2018 р.

медсестра

24                

Провести діагностику негативно-емоційного стану дитини

До 30.09.2018 р.

практ. психолог

25                

Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях

Упродовж року

вч. фіз.культури, педагог-організ., класні керівники

УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

26                

Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, школі

Упродовж року

Класні керівники, ЗДВР

27                

Провести медичне обстеження учнів

Відповідно до графіка

фельдшер

28                

Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів

Відповідно до графіка

Адміністрація школи; фельдшер

29                

Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу

Упродовж року

Педколектив школи

30                

Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя

Упродовж року

Класні керівники, вчителі-предметники

31                

Організовувати зустрічі учнів із лікарями ЦРЛ, спеціалістами ССД

Упродовж року

фельдшер

32                

Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школи

Упродовж року

Класні керівники, вч. фіз.культури

33                

Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей

Упродовж року

Класні керівники

34                

Проводити Тижні БЖ

Відповідно до графіка

ЗДВР , класні керівники, педагог-організатор

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ

35                

Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини

До 24.12.2018 р.

Класні керівники

36                

Спланувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище

Упродовж року

Класні керівники

37                

Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні дії

Упродовж року

Класні керівники

38                

Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права

Упродовж року

Класні керівники

39                

Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку

До 20.09.2018 р.

Класні керівники; практ. психолог

40                

Проводити щотижня апаратні наради, на яких розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень

Щотижня

Адміністрація школи

ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

41                

Проводити заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходи

Упродовж року

Класні керівники

42                

Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей

Упродовж року

Класні керівники; практ. психолог

43                

Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми

Упродовж року

Адміністрація, класні керівники

СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ

Залучення сім’ї й громадськості до педагогічного процесу

44                

Організувати роботу батьківського лекторію на засіданнях голів батьківського комітету школи

Щомісячно

Адміністрація, класні керівники

45                

Провести загальношкільні батьківські збори

Вересень 2018 р.

Адміністрація школи

46                

Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги

Упродовж року

Адміністрація школи, класні керівники

47                

Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних позаурочних заходах

Упродовж року

Адміністрація школи, класні керівники

48                

Проведення рейдів спільно з батьківськими комітетами класів з метою перевірки проведення дозвілля підлітками.

Упродовж року

Класні керівники, батьківський комітет класів

Склад Ради профілактики:

1.   Гесик Р.Б.     – директор школи – голова Ради

2.   Педа М.Б. - заступник директора з ВР

3.   Згурська Н.В.    – педагог-організатор

4.   Диня О.В. – шкільний психолог

5.   Дзядик О.М.– вчитель правознавства

6.   Федашко А.І. - голова Ради школи

7.   Боярчук С.Р. - голова батьківського  комітету

8. Бицький Т.С. - вчитель фізкультури

 

                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

Гесик Р.Б.

 «____»____________2018 р.

 

 

Графік засідань

Ради з  профілактики щодо попередження правопорушень серед учнів

Стенятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2018-2019 н.р.

 

Мета: попередження протиправної поведінки учнів комплексу, профілактика куріння та вживання алкогольних,  токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

 

Вересень

{C}1.      {C}Знайомство з  Положенням ради з профілактики правопорушень Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст.

{C}2.      {C}Затвердження плану роботи  ради з профілактики правопорушень на 2018-2019н.р..

{C}3.      {C}Розгляд подання  класних керівників про постановку на  внутрішкільний облік учнів,  які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

{C}4.      {C}Про хід Всеукраїнського  рейду „Урок” в комплексі. Аналіз охоплення освітою дітей шкільного віку, що проживають у мікрорайоні навчального закладу.

{C}5.      {C}Закріплення  індивідуального шефства над «важкими» підлітками.

 

Жовтень

 1. Зайнятість в позаурочний час учнів,  які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
 2. Організація рейдів під час осінніх канікул.
 3. Профілактична робота з учнями, які постійно запізнюються на уроки.
 4. Про хід  місячника  «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту».

 

Листопад

{C}1.      {C}Поведінка та успішність учнів групи ризику.

{C}2.      {C}Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

{C}3.      {C}Рейди в сім’ї  учнів, що стоять на обліку.

{C}4.      {C}Запрошення   учнів - порушників дисципліни і порядку.

 

Грудень

 1. Суспільна активність учнів із девіантною та делінквентною поведінкою.
 2. Профілактична робота з дітьми, які схильні до пропусків навчальних занять.
 3. Аналіз ведення щоденників - спостережень за учнями відповідних категорій.
 4. Організація рейдів під час зимових канікул.
 5. Перевірка щоденників учнів, які перебувають під опікою.

 

Січень

 1. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2018 рік.
 2. Комплексна оцінка становища дітей, що знаходяться в СЖО. Підсумки рейдів під час зимових канікул.
 3. Стан та реалізація планів допомоги дітям, які перебувають в соціально-небезпечному положенні.
 4. Співбесіда з невстигаючими учнями за підсумками І півріччя.
 5. Коригування банку даних про дітей, які потребують особливого контролю.

 

 

Лютий

 1. Результати проведення тижня права.
 2. Профілактична робота з порушниками режиму школи.
 3. Інформація класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.
 4. Наслідки проведення загальношкільного рейду «Урок». Шляхи впливу на учнів, які постійно запізнюються.
 5. Аналіз правової обізнаності учнями 8-10 класів їх батьків та вчителів.

 

Березень

 1. Робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, де відсутній контроль за дитиною.
 2. Аналіз роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують корекційного педагогічного впливу.
 3. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

 

Квітень

 

 1. Соціальна адаптація важковиховуваних підлітків у процесі  трудової діяльності.
 2. Роль сім'ї у формуванні інтересів дітей до вибору майбутньої професії.
 3. Моніторинг професійної визначеності  випускників 9,11 класів.
 4. Заслухати класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

 

Травень

 

{C}1.      {C}Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів,  які потребують особливого     

 педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

{C}2.      {C}Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності за 2018-2019н.р..

 

Червень, липень, серпень.

 

 1. Контроль проходження літньої практики дітьми «групи ризику» та ВШО.
 2. Контроль зайнятості дітей СЖО, «групи ризику», ВШО.
 3. Збір інформації про професійні визначення  випускників 9-х, 11-х класів.

 

 

 

 

Обов'язок без права – це рабство; право без обов'язків – анархія.

 

                                                                    Ф. де Ламенне

                                                                             Ф

 

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.
 
  Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  
 
  Завдання правового виховання:
- зміцнюення життєвої позиції;
- підвищення громадянської активності;
- виховання почуття непримиренності до негативних явищ.
  Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому. У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних формах природоохоронної роботи.
Правовиховна робота в школі
 
 
Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання,захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров`я», на годинах спілкування.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:
1. Проведення місячника, тижня права;
2. Засідання ради профілактики правопорушень;
3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;
4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;
5. Робота з громадськими організаціями.
6. Педвсеобуч, консультації для батьків.
 
У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», яка знайомить учнів з літературою:
· Кримінальний Кодекс України;
· «Популярна юридична енциклопедія» (Гіжевський В.К.);
· «Твої права» (порядник для громадян та громадянських організацій із захисту своїх прав) Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.В.;
· Історія і право ведення;
· «Правова енциклопедія школяра» ГоловченкоВ.В., Ковальський В.С., Лоха Л.О.;
· «Маленькі історії про великі істини» (права та свободи дитини) С. Гавриш ;
· «Что ты знаєш о законе?» (посібник для школярів по громадянському праву) М. Брашиський;
· «Основні чинні Кодекси і закони України»  Єлісовенко Ю.;
· «Конституційне право України»Фрицький О.Ф.;
· «Історія держави і права України» за редакцією Л.С. Чайковського.

 

Форми правовиховної роботи
 
1. Виставки юридичної літератури.
2. Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику.
3. Правові лекторії:
- зустрічі с представниками соціальних служб;
- лекції юристів-практиків;
- бесіди з представниками правоохоронних органів та служби у справах неповнолітніх.
4. Уроки-практикуми.
5. Історично - краєзнавчі подорожі та екскурсії.
6. Перегляди тематичних кінофільмів (СЮТ, шкільна медіатека).
7. Ділові ігри, брейн-ринги.
8. Аукціони.
9. Виставки малюнків та плакатів на тему: «Бережи своє здоров'я»
10. Рейди в мікрорайонні школи „ Увага підліток".
11. Операції „Урок", „Дзвінок", „Фільтр", «Дозвілля».
12. Тестування (практичний психолог).
13. Анкетування (соціальний педагог).
14. Лекторій «Батьківський всеобуч».