Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Шкільні методоб'єднання

Картинки по запросу маленькі кліпарти для оформлення ЗАТВЕРДЖУЮ

   Директор школи

    _________Р.Б. Гесик

    «31» серпня 2019 р.

 

 

                          ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет середнього закладу освіти

(наказ Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385)

 1. Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.
 2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, рекомендується створювати у закладах освіти за наявності приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників.

3.   Основним завданням методичного кабінету є:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;
 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4.   Методичний кабінет проводить таку роботу:

 • створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;
 • організовує     консультації     з     питань     психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;
 • організовує та проводить  педагогічні заходи:  виставки, творчі звіти, практичні семінари, психолого – педагогічні семінари  тощо;
 • сприяє участі педагогічних працівників у  методичній та інноваційній  роботі;
 • сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

5.   Очолює методичний кабінет заступник директора з НВР. У своїй роботі вирішує питання спільно з  керівниками шкільних  методоб'єдань,  бібліотекарем.

6.  У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

 • документація шкільних методоб’єднань (плани   роботи, протоколи   засідань,   тексти   виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);
 • графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • науково-методична література;
 • технічні засоби навчання;
 • матеріали з позакласної, позашкільної роботи;
 • результати ДПА учнів 4, 9, 11 класів;
 • підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.  

/Files/images/0_2fc0b_619d6a8a_L.gifЗавдання методичного об'єднання:


> вивчення й аналіз навчальних програм, підручників, посібників, інструкцій та рекомендацій МОНУ, методичного кабінету;

> діагностування педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності;

> обговорення актуальних питань навчання і виховання;

> аналіз якості знань, умінь, та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм;

> ознайомлення з позитивним педагогічним досвідом;

> аналіз уроків, виховних заходів, результатів шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН;

> координація планування;

> затвердження текстів контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметних тижнів тощо;

> вироблення методичних рекомендацій з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою);

> ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями;

> вивчення й узагальнення досвіду вчителів;

> ознайомлення з позитивним педагогічним досвідом, впровадження його в практику роботи.

/Files/images/926939538.gifОсновні форми методичної роботи:


- Засідання ШМО

- Круглі столи, аукціони педагогічних ідей

- Методичні ігри, практичні заняття

- Взаємовідвідування уроків та виховних заходів

- Обговорення новинок методичної та художньої літератури

- Підготовка шкільних свят та інших виховних заходів